Wie ben ik? Wie is mijn ego? En waarom zou ik dat willen weten?

Gepubliceerd op 29 augustus 2019 om 16:34

Het ego betekent letterlijk 'ik'. Deze ik bestaat uit onze gedachten, die weer bestaan uit onze waarden, normen, regels overtuigingen en aannames en mogelijk nog meer. Hiermee onderscheiden wij ons van de ander en geven we betekenis. Ik ben een vrouw, veertig jaar, ik ben moeder, ik ben onzeker over veel dingen, ik houd van schrijven en tekenen, ik ben goed in contact maken met mensen, ik ben niet zo goed in protocollen volgen enz enz... Wat is hiervan echt waar? En wat zijn aannames of overtuigingen? En als ik zeg, ik ben vrouw, wat betekent dat dan? Hoe zie ik de vrouw, mezelf als vrouw, met andere woorden, welke overtuigingen hangen daar dan weer aan vast? Dus met welke bril kijk ik naar mijzelf en de wereld.

Wanneer we ons bewust zijn dat het zo werkt met ons ego en wie wij werkelijk zijn is er niet zo veel aan de hand. We zien waar we in ons ego schieten en waar we weer wat ruimer kunnen kijken dan alleen het kleine 'ik' stukje. Het probleem ontstaat wanneer we zijn gaan geloven dat dat is wie we zijn. We hebben ons volledig geïdentificeerd met het ego, het 'verhaal'. Dit verhaal is vaak beperkend en levert pijn en lijden op, wat vervolgens weer 'gefixt' moet worden en daar hebben we allerlei manieren voor ontwikkeld. En het echte probleem ontstaat als die fix niet meer blijkt te werken. Crisis! In welke vorm dan ook, scheiding, burn-out, depressie of andere existentiële vraagstukken.
Wat nou, als we deze identificatie eens ter discussie stellen? Dit wordt ook wel zelf onderzoek genoemd. Dus in plaats van de aanname dat we weten wie we zijn, gaan we ons afvragen wie we zijn. En hierbij ga je niet af op de gedachten die omhoog komen, dus niet de gedachten en ook niet de gevoelens, deze komen en gaan en jij kijk alleen maar alsof je tv kijkt of radio luistert. Wie ben jij dan eigenlijk echt? Allerlei dingen gaan opvallen wanneer we vragen gaan stellen in plaats van aannames doen. In eerste instantie valt de herrie of het rumoer op. Als je dan naar de gedachten gaat kijken,met welke aannames en overtuigingen lopen je eigenlijk rond? Hoe geven wíj eigenlijk betekenis aan onze zelf, en aan onze relaties en onze omgeving. Durven we ons af te vragen waar ons beeld vandaan komt? En daarmee die van de ander? Dit is een confronterend proces weet ik uit ervaring, en levert ook veel op.

'Moed wordt niet bepaald door de kracht waarmee je jou mening verdedigd, maar door de openheid waarmee je de mening van een ander (en jezelf) durft te onderzoeken'

via OMdenken

De drie waarden die voortkwamen uit de lessen van de boeddha verhelderen veel:
'Vergankelijkheid - wanneer we ons realiseren (dus begrijpen en belichamen, niet alleen als mentaal idee dus) dat wij én alles vergankelijk is, hoeven we ons niet meer vast te klampen aan dat wat uit eindelijk vergaat. Daarmee kunnen we het vluchtige leven volledig ervaren en waarderen en daar ook een dankbaarheid voor voelen.
Fysiek lijden - wanneer we ons werkelijk beseffen dat de pijn die we ervaren onvermijdelijk is in het leven en een natuurlijk onderdeel van ons bestaan, hoeven we niet langer te vluchten wanneer er pijn ontstaat. We ontdekken dan de waarheid dat het ongemak van de pijn reëel is, en dat lijden een optie is.
Zelfloosheid - Bij het ervaren van werkelijke zelfloosheid ervaren we de pure lege aard van onze denkgeest. We ervaren ons denken en voelen van ons ego als slechts een tijdelijke waarneming en niet als een permanente ik. Hier ervaren we wie we werkelijk zijn, namelijk niet een ik.'

En waarom zou ik dat willen weten? Sinds ik meer en meer in de gaten krijg wanneer mijn ego het stuur overneemt in het beestje Marieke, heb ik ook in de gaten wanneer dat niet zo is. En die momenten zijn meer vrij, is er meer speelsheid, meer liefde, mogelijkheden, creativiteit en moed. En dat is alles waard wat mij betreft, zelfs het onder ogen zien van mijn ego met al zijn streken:)
Ik zal je altijd uitnodigen te onderzoeken, vragen te stellen, over je eigen overtuigingen en aannames en ook zeker die van mij.
Hartengroet,
Marieke

 

Foto: Pixabay

Tekst van de Boeddha is afgeleid uit de trainingshandleiding Mondo Zen van Hollow Bones Zen


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.