Training Spirituele Zorg
Spirituele zorg is nog vaak een onbekend en vooral “vaag” begrip voor veel zorgverleners. En toch is de spirituele dimensie van zorg een onderdeel van de richtlijn palliatieve zorg. Vragen op het gebied van zingeving houden kunnen een client in de palliatieve fase meer bezighouden dan vragen over de fysieke gesteldheid. Ook kan er achter een lichamelijke vraag een spirituele vraag of behoefte schuilgaan! Hoe je deze vragen leert herkennen en wat dit van jou vraagt om hier me om te gaan, leer je in deze training.

 

Uit onderzoek is gebleken dat zorgverleners vaak een handelingsverlegenheid ervaren op het gebied van zingeving en spiritualiteit en dat horen we ook van collega’s. Ze zijn vaak vooral gericht op handelen en problemen oplossen. Maar bij zingevingsvragen help je cliënt en de naasten juist door even níéts te doen, door te luisteren en er alleen maar voor iemand te zijn. Zo ontstaat er ruimte om werkelijk te luisteren naar wat de client bezighoudt en van daaruit kom je veel makkelijker in gesprek over zingeving. Bijvoorbeeld over inspiratie en motivatie, over worsteling met verlies en tegenslag en het verlangen naar een goed leven.
Het kwaliteitskader palliatieve zorg kent tien domeinen waarvan domein 6 de spirituele dimensie is. Binnen dit domein draait het om aandacht voor zingeving en levensvragen. De basis hiervoor is de Richtlijn Spirituele Zorg. Ook de verwijzing naar geestelijk verzorgers komt hierin aan de orde.

Deze training Spirituele Zorg is gebaseerd op de Richtlijn Spirituele Zorg en is zo opgezet dat deze wordt gegeven door een duo van een verpleegkundige en een geestelijk verzorger.


Inhoud van de training:
- Je krijg inzicht in het ABC-model (je leert onderscheiden wanneer er Aandacht, Begeleiding of Crisisinterventie nodig is)
- Je leert en gaat ervaren wat “innerlijke ruimte” is en waarom deze belangrijk, voor zowel voor jou als zorgverlener als de cliënt.
- Je gaat ervaren hoe het is als iemand bewust helemaal aanwezig is voor jou en je verhaal.
- Je wordt je bewust welke rol jouw eigen spiritualiteit heeft in je professionele functioneren.
- Je leert de informatie afkomstig uit de spirituele anamnese en gesprekken over zingeving en spiritualiteit in afstemming met de cliënt zorgvuldig te verwerken in het zorgplan.

 

Praktische informatie:
2 bijeenkomsten van 3 uur, (Met een tussenperiode van 3 maanden)
In die tussentijd vindt 2 x een uur een online samenkomst plaats om onze ervaringen met
elkaar te delen
Zelfstudie met de digitale leerwerkplaats minimaal 4 uur
(6 tot 10 deelnemers)