We are all just walking each other home.

~Ram Dass~

Heart4care voor integrale stervensbegeleiding vanuit het hart

Integrale zorg betekent alles omvattende zorg. Dat is nogal wat, alles omvattend, en om die reden zal ik dat hier door middel van de integrale visie uitleggen. In het kort komt het op het volgende neer. Integrale visie kijkt naar de mens vanuit vier kwadranten. De eerste is de binnenwereld van de persoon, dus hoe hij de dingen en zichzelf beleefd en wat we daarmee kunnen, dus mediteren om angst te reduceren. Dan is er als tweede wat we kun zien aan deze mens, zijn lijf, dat wat we kunnen meten bijvoorbeeld hartslag en bloeddruk, wat we daarmee kunnen, dus bloeddruk medicatie om deze te laten zakken of stijgen. Als derde is er de relaties van een persoon, partner, gezin, buurt en wat er in die relaties speelt. En als vierde zijn de systemen waarvan de persoon onderdeel is, het zorgsysteem bijvoorbeeld, denk aan verzekeringen. Voor een schema en meer uitleg klik hier.

Sterven is als het maken van je laatste reis. Wat je reis kan vergemakkelijken is het hebben van een reisgids waarin je de belangrijkste zaken terug kan vinden.

Vanuit mijn achtergrond als verpleegkundige is dit nog altijd een deel van mijn werk in de palliatieve en terminale zorg. Ik werk als zzp'er en ben aangesloten bij onder andere Thuiszorg Dichtbij en PIDZ. Wat zijn de mogelijkheden en welke zorg kunnen we bieden lees je hier.

In ontwikkeling.

'In de werkelijke verbinding van mens tot mens kun je ontspannen

en daarin vind je dát wat er werkelijk toe doet.'