Coaching in de laatste levensfase

Het leven is als een reis die we aangegaan zijn en aan ons te bepalen wat deze reis voor ons in petto had en hoe we die ook weer afronden. Het rond maken van deze reis hier op aarde kan nog best lastig zijn. Zeker als we nog vol plannen zaten en verwachtingen hadden is dit een flink proces. Hoe je dit proces aangaat is voor iedereen anders en ontdekken wat voor jou werkt is onderdeel juist van die reis. 

Het roept vaak ook de vragen op over waarom we hier op aarde zijn, wat ons leven betekend heeft, wat er de bedoeling van was en of we het allemaal wel goed gedaan hebben. 

Soms komt de laatste fase ineens snel op je af en heb je met name  nodig.